САНГААС ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ ТӨСЛИЙГ СОНГОХ ҮЙЛ ЯВЦ
Шинэ төсөл
Гарааны бизнесийг дэмжих сан Удирдаж буй хөрөнгө оруулалтын сангууд
1 жилийн өмнө

 

Монгол улс, Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцсэн шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн шийдэлтэй гарааны бизнесүүдийг дэмжсэн, экосистем, мэдээлэл технологийг хөгжүүлдэг гарааны бизнес эрхлэгч, аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүжилт босгох боломжийг олгоно.
Үүсгэн байгуулагдсан он
2022
Үйл ажиллагаа явуулах хугацаа
10 жил
Дүрмийн сан
20 тэрбум ₮ +
Нэгж эрхийн үнэ
1 сая +
 
Сангийн өгөөж
Хадгаламжийн хүү +
Менежментийн төлбөр
2 хувь хүртэл
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр
Өрийн хэрэгсэл
Өмчийн хэрэгсэл
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САЛБАР:
Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдсэн, нийгэм эдийн засгийн үр өгөөжтэй дараах салбаруудын төсөл хөтөлбөрт хөрөнгө оруулах боломжтой.
Мэдээлэл
технологи
Инноваци
Боловсрол
Үйлдвэрлэл
 
Аялал жуулчлал
Үйлчилгээ
Бусад
САНГИЙН АКТИВЫН ХЯЗГААРЛАЛТ
 
 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ
Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, төслийн онцлогт нийцүүлэн доорх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс сонгон хөрөнгө оруулна.
Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа
Хаалттай хувьцаат компанийн болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа
Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг компанийн өрийн хэрэгсэл
Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаггүй компанийн өрийн хэрэгсэл
 
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу гаргасан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл
Үл хөдлөх эд хөрөнгө болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг эзэмших эрх
Бусад
Нийслэлийн хөгжлийн сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, хөрөнгө оруулалт хүссэн төслийн онцлог шинж чанарт нийцүүлэн дээрх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс тохиромжтойг сонгон хөрөнгө оруулна.
Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК
Ил тод байдал
Шилэн данс
Энэ хуулийн зорилт нь компани үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх, өөрчлөн байгуулах, компанийн
Санхүүгийн тайлан
Энэ хуулийн зорилт нь компани үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх, өөрчлөн байгуулах, компанийн
Хууль, журам
Энэ хуулийн зорилт нь компани үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх, өөрчлөн байгуулах, компанийн
Жилийн тайлан хүлээн авах
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд А.Амарын гудамж, Үнэн сонины байр, 3 давхар
info@ubim.mn (+976)-77171414 Да - Ба: 08:00 - 17:00
Бидэнтэй нэгдээрэй
© 2023 Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК I Privacy Policy I
Design by Creative Hub LLC admin