САНГААС ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ ТӨСЛИЙГ СОНГОХ ҮЙЛ ЯВЦ
Шинэ төсөл
1 жилийн өмнө

 

НҮБ-ын тогтвортой хөгжлийн зорилт, Монгол улсын хөгжлийн бодлого 2050-д тусгасан “Хүнд ээлтэй амьдрах орчин бий болгох” түүнчлэн “Ногоон хөгжил” бодлогын баримт бичгийн хүрээнд нийгэм, байгаль орчинд ээлтэй тогтвортой санхүүжилтийг дэмжих зорилгоор нийслэл хотын ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэх төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийх замаар “Ногоон хот”-ыг бүтээн байгуулахаар ажиллаж байна.
 
Үүсгэн байгуулагдсан он
2020
Үйл ажиллагаа явуулах хугацаа
10 жил
Дүрмийн сан
100 тэрбум ₮ +
Нэгж эрхийн үнэ
1 сая +
 
Сангийн өгөөж
Бодлогын хүү +
Менежментийн төлбөр
1 хувь хүртэл
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САЛБАР:
Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдсэн, нийгэм эдийн засгийн үр өгөөжтэй дараах салбаруудын төсөл хөтөлбөрт хөрөнгө оруулах боломжтой.
Хүлэмжийн хийг
бууруулах
Орчны бохирдол бууруулах
Ногоон эдийн засгийг дэмжих
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
 
Ногоон ажлын байр
Хог хаягдлын менежмент
Эко системийг
САНГИЙН АКТИВЫН ХЯЗГААРЛАЛТ
 
 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ
Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, төслийн онцлогт нийцүүлэн доорх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс сонгон хөрөнгө оруулна.
Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа
Хаалттай хувьцаат компанийн болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа
Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг компанийн өрийн хэрэгсэл
Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаггүй компанийн өрийн хэрэгсэл
 
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу гаргасан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл
Үл хөдлөх эд хөрөнгө болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг эзэмших эрх
Бусад
Нийслэлийн хөгжлийн сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, хөрөнгө оруулалт хүссэн төслийн онцлог шинж чанарт нийцүүлэн дээрх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс тохиромжтойг сонгон хөрөнгө оруулна.
Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК
Ил тод байдал
Шилэн данс
Энэ хуулийн зорилт нь компани үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх, өөрчлөн байгуулах, компанийн
Санхүүгийн тайлан
Энэ хуулийн зорилт нь компани үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх, өөрчлөн байгуулах, компанийн
Хууль, журам
Энэ хуулийн зорилт нь компани үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх, өөрчлөн байгуулах, компанийн
Жилийн тайлан хүлээн авах
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд А.Амарын гудамж, Үнэн сонины байр, 3 давхар
info@ubim.mn (+976)-77171414 Да - Ба: 08:00 - 17:00
Бидэнтэй нэгдээрэй
© 2023 Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК I Privacy Policy I
Design by Creative Hub LLC admin