САНГААС ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ ТӨСЛИЙГ СОНГОХ ҮЙЛ ЯВЦ
Шинэ төсөл

 

НҮБ-ын тогтвортой хөгжлийн зорилт, Монгол улсын хөгжлийн бодлого 2050-д тусгасан “Хүнд ээлтэй амьдрах орчин бий болгох” түүнчлэн “Ногоон хөгжил” бодлогын баримт бичгийн хүрээнд нийгэм, байгаль орчинд ээлтэй тогтвортой санхүүжилтийг дэмжих зорилгоор нийслэл хотын ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэх төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийх замаар “Ногоон хот”-ыг бүтээн байгуулахаар ажиллаж байна.
 
Үүсгэн байгуулагдсан он
2020
Үйл ажиллагаа явуулах хугацаа
10 жил
Дүрмийн сан
100 тэрбум ₮ +
Нэгж эрхийн үнэ
1 сая +
 
Сангийн өгөөж
Бодлогын хүү +
Менежментийн төлбөр
1 хувь хүртэл
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САЛБАР:
Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдсэн, нийгэм эдийн засгийн үр өгөөжтэй дараах салбаруудын төсөл хөтөлбөрт хөрөнгө оруулах боломжтой.
Хүлэмжийн хийг
бууруулах
Орчны бохирдол бууруулах
Ногоон эдийн засгийг дэмжих
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
 
Ногоон ажлын байр
Хог хаягдлын менежмент
Эко системийг
САНГИЙН АКТИВЫН ХЯЗГААРЛАЛТ
 
 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ
Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, төслийн онцлогт нийцүүлэн доорх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс сонгон хөрөнгө оруулна.
Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа
Хаалттай хувьцаат компанийн болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа
Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг компанийн өрийн хэрэгсэл
Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаггүй компанийн өрийн хэрэгсэл
 
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу гаргасан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл
Үл хөдлөх эд хөрөнгө болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг эзэмших эрх
Бусад
Нийслэлийн хөгжлийн сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, хөрөнгө оруулалт хүссэн төслийн онцлог шинж чанарт нийцүүлэн дээрх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс тохиромжтойг сонгон хөрөнгө оруулна.
Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК
Ил тод байдал
Мэргэжлийн холбоодтой хамтран ажиллах гэрээ үзэглэлээ
Санхүүгийн зохицуулах хороо мэргэжлийн зарим холбоотой сургалтын чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ үзэглэх арга хэмжээ өнөөдөр боллоо.
Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл хуралдлаа

Манай компани нь Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцсэн нийгэм эдийн засгийн үр ашигтай дунд болон урт хугацаанд хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрүүдэд хөрөнгө оруулалт хийж, удирдаж буй хөрөнгө оруулалтын сангуудад дотоод

Ө.Гантөр: Төрийн банк зээлийн хүүг үе шаттайгаар бууруулан ажиллаж байна
Миний бие 2018 оноос хойш Төрийн банкныхаа Удирдлагын багт ажилласан бөгөөд Төрийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн шийдвэрээр Гүйцэтгэх захирлаар томилогдон ажиллаж байна.
Улаанбаатар хотын тогтвортой хөгжил, хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтыг цогцлооно
Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцсэн, нийгэм эдийн засгийн үр ашигтай, дунд болон урт хугацааны төсөл, хөтөлбөрүүдэд мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчидтай хамтран хөрөнгө оруулж, нийслэлийн бүтээн байгуулалт, хөгжилд хувь нэмэр оруулах хөрөнгө оруулалтын сан юм.
Жилийн тайлан хүлээн авах
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд А.Амарын гудамж, Үнэн сонины байр, 3 давхар
info@ubim.mn (+976)-77171414 Да - Ба: 08:00 - 17:00
Бидэнтэй нэгдээрэй
© 2023 Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК I Privacy Policy I
Design by Creative Hub LLC admin