Нийслэлийн ногоон сан
Танилцуулга

Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах, байгаль хамгаалал, цэвэр технологийг дэмжин ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэх, Улаанбаатар хотын ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг дэмжсэн төслүүдэд гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулагчидтай хамтран хөрөнгө оруулалтыг хийж, “Ногоон хот”-ыг бүтээн байгуулахаар ажиллаж байна.

Сангийн нэр

“Нийслэлийн Ногоон Сан Хувийн ХОС ТЗК” ХХК

Сангийн төрөл

Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан

Үүсгэн байгуулагдсан

2020/02/12

Үйл ажиллагаа явуулах хугацаа

10 жил

ААНОАТ

5% чөлөөлөгдөнө

Менежментийн төлбөр

1%

Хөрөнгө оруулалтын
менежментийн компани

НӨУБХОМ ҮЦК ХХК

Кастодиан

Голомт банк

Хөрөнгө оруулах чиглэл

Хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл

Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд хөрөнгө оруулалтын сангийн активд байж болох хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс дараах хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл байж болно. Үүнд:

  • Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл;
  • Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл;
  • Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа;
  • Хаалттай хувьцаат компанийн болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа;
  • Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг компанийн өрийн хэрэгсэл;
  • Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаггүй компанийн өрийн хэрэгсэл;
  • Гадаад улсын Засгийн газраас гаргасан үнэт цаас.

Нийслэлийн ногоон сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, хөрөнгө оруулалт хүссэн төслийн онцлог шинж чанарт нийцүүлэн дээрх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс тохиромжтойг сонгон хөрөнгө оруулна.

Хөрөнгө оруулсан төсөл
Холбоо барих
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд А.Амарын гудамж, Үнэн сонины байр, 3 давхар
info@ubim.mn (+976)-77171414 Даваа - Баасан: 09:00 - 17:00
© 2021 Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК admin