САНГААС ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ ТӨСЛИЙГ СОНГОХ ҮЙЛ ЯВЦ
Шинэ төсөл
Хөрөнгө оруулах чиглэл

Хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл

Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд хөрөнгө оруулалтын сангийн активд байж болох хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс дараах хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл байж болно. Үүнд:

  • Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл;
  • Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл;
  • Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа;
  • Хаалттай хувьцаат компанийн болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа;
  • Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг компанийн өрийн хэрэгсэл;
  • Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаггүй компанийн өрийн хэрэгсэл;
  • Гадаад улсын Засгийн газраас гаргасан үнэт цаас.

Нийслэлийн ногоон сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, хөрөнгө оруулалт хүссэн төслийн онцлог шинж чанарт нийцүүлэн дээрх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс тохиромжтойг сонгон хөрөнгө оруулна.

Хөрөнгө оруулсан төсөл
Жилийн тайлан хүлээн авах
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд А.Амарын гудамж, Үнэн сонины байр, 3 давхар
info@ubim.mn (+976)-77171414 Да - Ба: 08:00 - 17:00
Бидэнтэй нэгдээрэй
© 2022 Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК I Privacy Policy I
Design by Creative Hub LLC admin