Нийслэлийн хөгжлийн сан
Танилцуулга

Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцсэн, нийгэм эдийн засгийн үр ашигтай, дунд болон урт хугацааны төсөл, хөтөлбөрүүдэд мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчидтай хамтран хөрөнгө оруулж, нийслэлийн бүтээн байгуулалт, хөгжилд хувь нэмэр оруулах хөрөнгө оруулалтын сан юм.

Хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, төслийн онцлогт нийцүүлэн доорх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс сонгон хөрөнгө оруулна. Үүнд:

Нийслэлийн хөгжлийн сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, хөрөнгө оруулалт хүссэн төслийн онцлог шинж чанарт нийцүүлэн дээрх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс тохиромжтойг сонгон хөрөнгө оруулна.

Хөрөнгө оруулах салбар
Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдсэн, хувийн хэвшлийн төслүүдийг хүлээн авч шаардлага хангасан төслүүдэд судалгаа, шинжилгээг хийж, нийгэм эдийн засгийн үр өгөөжтэй дараах салбаруудын төслүүдэд хөрөнгө оруулах боломжтой.
Дэд бүтэц, эрчим хүч
Авто тээвэр, үйлчилгээ
Барилга
Аж үйлдвэр
Хөрөнгө оруулсан төсөл
Холбоо барих
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд А.Амарын гудамж, Үнэн сонины байр, 3 давхар
info@ubim.mn (+976)-77171414 Даваа - Баасан: 08:00 - 17:00
© 2021 Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК admin