Түгээмэл асуулт, хариулт
Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаатай холбоотой
Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани гэж юу вэ?
Хөрөнгө оруулалтын сантай байгуулсан гэрээний дагуу түүний хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа тусгай зөвшөөрөл бүхий үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай хуулийн этгээдийг хэлнэ.
Хөрөнгө оруулалтын сантай холбоотой
Нэгж эрх гэж юу вэ?
Хөрөнгө оруулагчаас хөрөнгө оруулалтын санд оруулсан хөрөнгийг өмчлөх эрхийг гэрчлэх нэрийн үнэт цаасыг хэлнэ.
Кастодиан гэж юу вэ?
Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө нягтлан бодох бүртгэлийн хувьд түүний үүсгэн байгуулагчдын хөрөнгөөс тусгаарлагдсан байх бөгөөд сангийн хөрөнгийг кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагад, эсхүл эрх бүхий банкинд нээсэн тусгай дансанд хадгалуулна.
Хамтын санхүүжилт
Хамтарсан санхүүжилт гэж юу вэ?
Хамтарсан санхүүжилт гэж юу вэ? Хамтарсан санхүүжилт гэж юу вэ? Хамтарсан санхүүжилт гэж юу вэ? Хамтарсан санхүүжилт гэж юу вэ? Хамтарсан санхүүжилт гэж юу вэ? Хамтарсан санхүүжилт гэж юу вэ?
Холбоо барих
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд А.Амарын гудамж, Үнэн сонины байр, 3 давхар
info@ubim.mn (+976)-77171414 Даваа - Баасан: 08:00 - 17:00
© 2021 Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК admin