САНГААС ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ ТӨСЛИЙГ СОНГОХ ҮЙЛ ЯВЦ
Шинэ төсөл
Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ
Хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх
Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа
Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийг итгэмжлэн удирдах
Үнэт цаасыг итгэмжлэн удирдах
Хувийн тэтгэврийн сангийн хөрөнгийг итгэмжлэн удирдах
Жилийн тайлан хүлээн авах
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд А.Амарын гудамж, Үнэн сонины байр, 3 давхар
info@ubim.mn (+976)-77171414 Да - Ба: 08:00 - 17:00
Бидэнтэй нэгдээрэй
© 2023 Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК I Privacy Policy I
Design by Creative Hub LLC admin