Capital city green fund
Introduction

Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах, байгаль хамгаалал, цэвэр технологийг дэмжин ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэх, Улаанбаатар хотын ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг дэмжсэн төслүүдэд гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулагчидтай хамтран хөрөнгө оруулалтыг хийж, “Ногоон хот”-ыг бүтээн байгуулахаар ажиллаж байна.

Сангийн нэр

“Нийслэлийн Ногоон Сан Хувийн ХОС ТЗК” ХХК

Сангийн төрөл

Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан

Үүсгэн байгуулагдсан

2020/02/12

Үйл ажиллагаа явуулах хугацаа

10 жил

ААНОАТ

5% чөлөөлөгдөнө

Менежментийн төлбөр

1%

Хөрөнгө оруулалтын
менежментийн компани

НӨУБХОМ ҮЦК ХХК

Кастодиан

Голомт банк

Investment direction

Investment tool

Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд хөрөнгө оруулалтын сангийн активд байж болох хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс дараах хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл байж болно. Үүнд:

  • Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл;
  • Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл;
  • Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа;
  • Хаалттай хувьцаат компанийн болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа;
  • Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг компанийн өрийн хэрэгсэл;
  • Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаггүй компанийн өрийн хэрэгсэл;
  • Гадаад улсын Засгийн газраас гаргасан үнэт цаас.

Нийслэлийн ногоон сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, хөрөнгө оруулалт хүссэн төслийн онцлог шинж чанарт нийцүүлэн дээрх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс тохиромжтойг сонгон хөрөнгө оруулна.

Contact
Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 8th khoroo, Prime Minister A.Amar street, Unen newspaper building, 3rd floor
info@ubim.mn (+976)-77171414 Даваа - Баасан: 08:00 - 17:00
© 2021 ULAANBAATAR INVESTMENT MANAGEMENT UCC LLC owned by the capital city admin